Wiki‎ > ‎

Turvallisuus ja kaluston käyttö

Melomaan lähtiessäsi…

 • Merkitse vajakirjaan lähtösi ja reitti. Palattuasi merkitse myös paluuaika. 
 • Käytä pelastusliivejä ja aukkopeitettä
 • Ole varovainen nostaessasi kajakkia vajasta
 • Pidä mukana varavaatteet, tarvittaessa juotavaa ja syötävää sekä turvavarusteet, esim. ensiapuvälineet, hypotermiapeite, pumppu tai äyskäri...
 • Mieti reittisi - vältä vilkkaita veneväyliä
 • Jokainen meloo omalla vastuullaan - arvioi omat taitosi suhteessä säähän ja reittiin
 • Seurassa melominen on turvallisempaa. Jos melot yksin, ole sitäkin paremmin varustautunut ja varovainen.
 • Harjoittele ennalta, tee pelastussuunnitelma

Palatessasi melomasta…

 • Muista kuivata ja puhdistaa kajakki etenkin sisältä. Seuraava käyttäjä arvostaa sitä, ettei hänen tarvitse istua vesilätäkköön. Voit päästä eroon vanhoista pyyhkeistäsi tuomalla ne vajalle kajakkien kuivausräteiksi (sovi vajasta vastaavan kanssa jos tuot enemmän, emme tee varastoa kajakkiräteistä).
 • Laita kajakki takaisin omalle paikalleen. Kajakki laitetaan hyllyyn keula edellä, varoen vahingoittamasta nosto- tai kiintoevää taikka peräsintä.
 • Vie kelluntaliivit ja melat takaisin paikalleen. Ripusta aukkopeite paikalleen kuivumaan. Seurakaluston aukkopeitteet on merkitty niin, että oikean peitteen löytäminen olisi helppoa.
 • Muista merkitä vajakirjaan paluusi!
Rikkinäiset varusteet
Mikäli havaitset kajakissa jotain vikaa etukäteistarkistuksessa tai melonnan aikana, niin ilmoita havaintosi vajavastaavalle välittömästi. Merkitse vika myös kajakkiin!  Laita vialliset melat, aukkopeitteet ja kelluntaliivit erilleen muusta kalustosta.
 
Vastuu kalustosta
Jäsen on vastuussa käyttämästään kalustosta sekä omalta osaltaan että myös vieraansa osalta. Jäsen vastaa aiheuttamastaan vahingosta, mikäli se on tuottamuksellinen tai seurausta varomattomuudesta tai huolimattomuudesta. Seura ei ole vakuuttanut kanoottikalustoa vaurioiden varalta.
 
Vakuutukset
Jäsen- tai käyttömaksuun ei sisälly vakuutusturvaa, sen sijaan seuralla on vastuuvakuutus ohjaustoiminnasta aiheutuvia vahinkoja varten. Huolehdithan omasta vakuutusturvastasi.
 
Kaverimelotus
Kaverimelotuksen idea on antaa mahdollisuus esim. paikkakunnalle saapuneille vieraille tutustua Kuopioon vesiltä käsin, tai tutustua lajiin ystävän opastuksella. Jäsen voi melottaa seuraan kuulumattomia vieraitaan vajalta lähtien, kuitenkin siten, että yhtä jäsentä kohti vajasta voi ottaa korkeintaan kaksi muuta kajakkia. Koko lainattu kalusto on tällöin seuraan kuuluvan vuokraajan vastuulla (asiallinen käsittely, puhdistus yms.). Kajakkien käyttäjien nimet ja yhteystiedot merkitään vajakirjaan normaalisti, ja lisäksi jäsenen nimi joka kaluston vuokraa. Kajakkien on palattava yöksi vajalle.  Kaverimelotus maksetaan omatoimisesti seuran tilille.

Kaluston edelleenvuokraus on kielletty. Seura järjestää erikseen melontaesittelyjä isommille ryhmille.
Comments